Alla publikationer

Reviderade regler för skiljeförfarande

I tillägg till de regler som framgår av lagen om skiljeförfarande används ofta regler från någon skiljedomsinstitution. SCCs styrelse har nyligen beslutat om en revidering av såväl de ordinarie reglerna som reglerna för förenklade skiljeförfaranden. Partner Sverker Bonde och advokat Simon Arvmyren beskrivs förändringarna i regelverken.