Alla publikationer

Utgör din bevisning ett upphovsrättsintrång?, juni 2014

Advokaterna Kristian Fredrikson och Ulrica Dahlberg skriver om vissa upphovsrättsliga och processrättsliga problem vid anskaffande av bevisning med anledning av en dom från Göta hovrätt.