Alla publikationer

Tänk på konsultansvaret, Byggfakta nr 8, december 2017

Tekniska konsulter har ofta nyckelroller i byggprojekt. De tar fram handlingar och gör utredningar som kan ha avgörande betydelse för slutproduktens utformning. Därmed är konsulterna också exponerade för stor risk. En felberäkning kan få stora konsekvenser och leda till betydande skadeståndsanspråk från beställaren.

Artikeln är skriven av Associate Daniel Orrö.