Alla publikationer

Skadestånd för avgrävd ledning, Byggfakta nr 3, april 2018 2018-04-06

Vid schaktningsarbeten är det inte helt ovanligt att ledningar i marken skadas, trots att det finns relativt enkla sätt att ta reda på var eventuella ledningar går. Det är inte alltid självklart vem som ansvarar för skadan gentemot ledningsägaren skriver Daniel Orrö i Byggfakta nummer 3 2018.