Alla publikationer

Risk för dubbla rättegångar i arbetstvister

Advokat Marita Gröndahl och associate Viktoria Rosén skriver om risken för dubbla rättegångar då en anställd som gör gällande att denne felaktigt blivit avskedad eller uppsagd av sin arbetsgivare samtidigt påstår sig ha blivit utsatt för föreningsrättskränkning på grund av dennes aktiva agerande som medlem i ett fackförbund.