Alla publikationer

Nya lagregler om exploateringsavtal och markanvisningar, december 2014

Advokat Marita Gröndahl och associate Sofia C Nilsson skriver om de nya reglerna om exploateringsavtal och markanvisningar i bland annat plan- och bygglagen som träder i kraft den 1 januari 2015.