Alla publikationer

Nu blir det lättare att försvara sina immateriella rättigheter

Den 1 september i år ändras domstolsorganisationen för immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål i Sverige. Två nya domstolar, Patentoch marknadsdomstolen och överrätten Patent- och marknadsöverdomstolen ser dagens ljus samtidigt som Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen läggs ned. Med domstolarna införs också nya processuella regler i syfte att förenkla och förkorta domstolarnas handläggningstider. Detta innebär delvis ett skifte i hur man kan arbeta med att försvara sina immateriella rättigheter. Här följer en kort sammanfattning.