Alla publikationer

”I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet”, artikel i Vänbok till professor Jan Rosén

Advokat Henrik Bengtsson har bidragit med en artikel i vänboken till professor Jan Rosén i samband med hans pension vid Stockholms universitet. I artikeln belyser Henrik Bengtsson de avvägningar mellan informationsfrihet och upphovsrätt som behöver göras bl a när upphovsrättsliga verk avbildas i nyhetsrapportering, konstverk och parodier och går igenom moderna europeiska och svenska domar på området.