Alla publikationer

Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten, Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

I den absoluta majoriteten av immaterial- och marknadsrättsliga mål yrkar käranden förbud för svaranden att förfoga över en intrångsvara eller -tjänst eller att framföra vissa marknadsföringspåståenden. När marknadsdomstolen nu ersatts av Patent- och Marknadsdomstolarna där marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål kan kumuleras kommer dessa domstolar återkommande att ställas inför frågan hur ett förbud bör formuleras liksom om det är någon skillnad mellan hur ett förbud utformas på marknads- respektive immaterialrättslig grund.

Advokat Henrik Bengtsson har bidragit med en artikel i minnesskriften till Marknads domstolen – Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971–2016. I artikeln går Henrik Bengtsson utifrån immaterial- och marknadsrättslig praxis igenom principerna för hur förbud bör utformas inom immaterial- och marknadsrätten.