Alla publikationer

Fastighetsägarens ansvar för hyresgästers förvaring av avfall

Miljölagstiftningen utgår från att det är den som utövar en viss verksamhet som ansvarar för miljökonsekvenser av denna verksamhet, t ex förvaring av farligt avfall. Ibland kan det dock vara svårt att fastställa vilken av de som utövar verksamhet på en fastighet som ligger bakom att farligt avfall lagras på denna fastighet. Läs mer nedan.