Alla publikationer

EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskriteriet

Till följd av ett antal domar från EU-domstolen på upphovsrättens område håller det svenska kravet på verkshöjd på att ersättas med ett EU-autonomt originalitetskriterium.

Läs resten av artikeln här