Alla publikationer

Beställarens rätt till ersättning när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt fel i entreprenaden

Advokat Marita Gröndahl och associate Sofia Nilsson skriver om den dom som Högsta domstolen meddelade den 23 december 2014. Frågan rörde främst den omdiskuterade frågan om en beställare av en totalentreprenad som reglerades av ABT 94 har rätt till ersättning för avhjälpandekostnader för fel där avhjälpande ännu inte har skett.