På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Accenture Interactive förvärvar Kaplan

Delphi biträder Kaplan och dess ägare vid försäljning av Kaplan-koncernen till Accenture Interactive. Kaplan är en marknadsledande byrå inom CRM-lösningar och datadriven marknadsföring som levererar personliga varumärkesupplevelser genom strategiska, analytiska, tekniska och kreativa lösningar. Kap...

Läs mer


Delphi rådgivare till NIBE vid förvärv av Rhoss S.p.A i Italien

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärvet av de resterande 55% av aktierna i italienska ventilations- och luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A. Förvärvet innebär att bolaget från och med 1 januari 2019 blir ett helägt dotterbolag. Företaget omsätter cirka 68 MEUR och är en...

Läs mer


Delphi rådgivare till Insight Venture Partners vid förvärv av Episerver

Delphi har agerat rådgivare till Insight Venture Partners, ett ledande globalt venture-och private equity bolag, för den svenska delen av dess förvärv av Episerver för ett totalt belopp om 1,16 miljarder USD. Episerver är ett ledande företag inom digital marknadsföring med kontor i USA, Storbritanni...

Läs merDelphi biträder Hantverksdata och Adelis vid förvärv av Orderstyrning

Hantverksdata, nordens ledande aktör av affärssystem till hantverksbranscherna, med Adelis som ny majoritetsägare, har förvärvat Orderstyrning med huvudkontor i Köpenhamn. Orderstyrning är marknadsledande i Danmark. Hantverksdata och Orderstyrning har tillsammans ca 50 000 användare och blir därm...

Läs mer


Advokatfirman Delphi rekryterar strategiskt för fortsatt tillväxt

Advokatfirman Delphis Göteborgskontor fortsätter att växa och förstärker nu med dataskyddsexperten Johan Engdahl.  Johan kommer närmast ifrån Volvo Car Group där han ansvarat för koncernens GDPR-arbete som Senior Data Protection Compliance Officer. Dessförinnan var han verksam i sju år på advokatbyr...

Läs mer


Delphi rådgivare till ITRS-gruppen vid förvärv av OP5

Delphi har agerat rådgivare till ITRS-gruppen (ITRS), den ledande leverantören av realtidsövervakning och analys för finansiella tjänster, gällande svensk lagstiftning vid deras förvärv av OP5. OP5-koncernen är en global och ledande aktör inom IT-övervakning och analysteknik för logg-filer, med huvu...

Läs mer


Delphi biträder vid försäljning av Excanto till TeleComputing

Advokatfirman Delphi har biträtt säljaren till Excanto AB vid dess försäljning till TeleComputing Sweden AB. Excanto är Sveriges största IT-partner till fastighetsbolag för modern och säker IT-drift, molntjänster, nätverk- & IOT-tjänster, och erbjuder även den virtuella PC-tjänsten eDesktop. För...

Läs mer


Delphi rådgivare till NIBE vid förvärv av EMIN Group i Turkiet/Serbien

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärvet av EMIN Group vars huvudprodukter är kopplingssystem för vätskor som säljs till tillverkare av energiutrustning. NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 51% av EMIN Group och har köpoption på att förvärva ytterligare 29%...

Läs mer


Högsta domstolen går på Delphis linje i entreprenadtvist

Delphi biträder HSB Malmö i en entreprenadtvist avseende rätten till ersättning för kostnader för avhjälpande av fel i en entreprenad. Högsta domstolen har i ett beslut meddelat den 17 juli 2018 (”De ingjutna rören”) valt att gå på HSB Malmö och Delphis linje vad gäller omfattningen av en entreprenö...

Läs mer

Populära nyheter