På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter


Delphi företräder Candidator DGC och EQT vid förvärv av iSMoTec

EQTs portföljbolag, Candidator DGC, har förvärvat IT-konsultbolaget iSMoTec med verksamhet i flertalet svenska städer. Candidator DGC, är ett framgångsrikt företag inom IT-drift som bildades i april 2018 genom en sammanslagning av Candidator och DGC IT Services. Den nya koncernen besitter en bredd s...

Läs mer


Candidator DGC förvärvar Solid Park

Delphi företräder Solid Park och dess ägare vid försäljning av Solid Park-koncernen till Candidator DGC. Solid Park är verksamt inom IT-drift med verksamhet i Västerås, Stockholm, Norrköping, Linköping, Katrineholm och, i och med köpet av Exeo, Motala. Solid Park har cirka 200 medarbetare och omsätt...

Läs mer


Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå

Advokatfirman Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå för fjärde året i rad, en utmärkelse där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner. Delphis klienter har sedan många år värderat byrån i Regis branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affä...

Läs mer
Vinst i Mark- och miljööverdomstolen

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen. Saken rörde bygglov för ett flerfamiljshus, vilket Delphis klienter överklagat. Delphis klienter vann på två grunder i Mark- och miljööverdomstolen. Dels stred den sökta byggnationen mot anpassningskravet som byggnation ska fö...

Läs mer


Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering

Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering i Metenova, ett bolag baserat i Sverige som utvecklar och levererar produkter för aseptisk och steril läkemedelstillverkning. Metenova som bolag grundades för ca tio år sedan med ett management och grundare med över fyra decennier lång...

Läs mer


Ny ledning på Delphi i Malmö

Duo tar över ledarskapet för Delphis verksamhet i Malmö. Anders Jemail, nuvarande Managing Partner på Delphi i Malmö, lämnar vid årsskiftet över ledarskapet till en duo bestående av Helena Kockum och Pia Munch som får ett mandat motsvarande en VD-roll i sina nytillträdda roller som COO respektive CF...

Läs mer


Fem nya partners på Delphi till årsskiftet

Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019. Simon Arvmyren, placerad på Stockholmskontoret, arbetar främst med skiljeförfaranden och annan kommersiell tvistlösning. Utöver sitt arbete som processjurist har Simon flera uppdrag som föreläsare inom process- och förm...

Läs mer

Populära nyheter