På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 55 21

Mobiltelefon: +46 709 25 25 03

E-post: anna.ulfsdotter-forsell@delphi.se

Språk: Engelska, Tyska

Skriv ut


Om

Om

Anna Ulfsdotter Forssell är framför allt specialiserad inom rättsområdet offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna, vilket ofta också inkluderar rättsfrågor inom förvaltnings-, förvaltningsprocess- och sekretesslagstiftningens områden. Anna arbetar också med statsstödsrättsliga frågor och var ansvarig delägare i ett uppdrag för Norrköping kommun som inkluderade en anmälan till EU-kommissionen om att en viss fond för marknadsföring av Norrköping flygplats inte utgjorde statligt stöd. Kommissionen gav kommunen rätt och fann att fråga inte var om otillåtet statsstöd. Anna arbetar till viss del även med konkurrensrättsliga frågor, särskilt när de har en offentligrättslig anknytning.

Anna har stor vana att arbeta för staten, statliga bolag, kommuner och kommunala bolag samt landsting. Anna har ofta agerat som projektledare vid genomförande av hela upphandlingar. Detta arbete inkluderar allt från val av upphandlingsförfarande, utformning av förfrågningsunderlag, kommersiella villkor till fattande av tilldelningsbeslut samt eventuellt ett försvar i domstol. Anna har under flera års tid arbetat intensivt med stora statliga myndigheter, statliga bolag samt också en hel del kommuner och kommunalägda aktiebolag.
Anna har drivit ett mycket stort antal överprövningsmål vid såväl förvaltningsrätt, kammarrätt som Högsta förvaltningsdomstolen. Hon har även hanterat skadeståndsprocesser enligt lagen om offentlig upphandling och har drivit mål i Högsta domstolen.

Förutom offentliga debatter och seminarier håller Anna i flertalet seminarier och kurser speciellt skräddarsydda för olika klienters behov.

Anna Ulfsdotter Forssell är en frekvent anlitad talare på diverse såväl publika som privata upphandlingsseminarier och konferenser, varav den årliga stora konferensen Upphandlingsforum kan nämnas som ett av många exempel. Anna håller också föresläsningar i andra länder i Europa.


Resumé

Resumé

Utbildning

Postgraduate Diploma in EC Competition Law, Kings College, London 2002
Jur.kand., Lunds universitet 1991


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2005–
Associate, Advokatfirman Delphi 2003–2004
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå (f.d. Lagerlöf & Leman 2000–2003)
Enhetschef, Länsstyrelsen i Stockholm 1998–2000
Fiskal, Svea Hovrätt 1994–1998
Tingsnotarie, Norrtälje tingsrätt 1992–1994
Föredragande, Konkurrensverket 1992
Handläggare, Näringsfrihetsombudsmannen NO 1990–1992


Rankingar


Publikationer

Rättsfall/Court references


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)

Stockholms Upphandlingsråd

Inköpsakademin


Utnämningar