På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Data Protection Blog


Europaparlamentet ställer sig kritisk till Privacy Shield

Europaparlamentet har i juli i år lagt fram en resolution där kritik har riktats mot EU-US Privacy Shield (Privacy Shield) i USA. I resolutionen uppmanas EU-kommissionen att se till att Privacy Shield blir säkrare och uppfyller de krav som ställs i den europeiska dataskyddslagstiftningen. I både den...

Läs mer


Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material

Datainspektionen har svarat på några vanliga frågor kring hantering av personuppgifter i ostrukturerat material. Den första frågan är hur personuppgifter ska hanteras gällande e-post och den andra frågan handlar om vad som gäller när företag, organisationer samt myndigheter publicerar mingelbilder f...

Läs merNy lag för personuppgiftsbehandling i skolverksamhet?

Vi har tidigare skrivit om Dataskyddsutredningens betänkande om förslag på en ny dataskyddslag som lämnades i början av maj. Utöver Dataskyddsutredningen har flera andra utredningar tillsatts, med uppgiften att utreda mer sektorsspecifika områden och i vilken mån lagstiftning rörande dessa ska uppda...

Läs mer
Ny dataskyddslag – utredningen är överlämnad

I fredags överlämnade den särskilda utredaren sitt betänkande om förslag på en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som ska komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Den nya lagen kallas för dataskyddslagen och i betänkandet föreslås bl.a. att: den lägsta åldersgränsen för...

Läs merArtikel 29-gruppen om den föreslagna ePrivacy förordningen

På Delphi Data Protection Blog har vi tidigare rapporterat om förslaget till den nya ePrivacy förordningen. Nu har Artikel 29-gruppen publicerat en opinion angående förslaget, där arbetsgruppen tar upp fördelar, farhågor samt vilka delar av förslaget som behöver förtydligas. I detta inlägg redogör v...

Läs mer