Alla aktiviteter

Entreprenörens ansvar för lönefordringar

Från årsskiftet kommer entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen löpa risk att behöva betala lön till sina underentreprenörers arbetstagare. Den 1 januari 2019 träder nämligen den nya lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar i kraft. Företagen i byggbranschen behöver nu se över sina verksamheter så att de är anpassade till det nya landskapet.

Kom och hör associate Daniel Orrö berätta om vad lagen innebär och vilka åtgärder som branschens företag kan vidta för att i möjligaste mån undvika att drabbas av det nya ansvaret.

DATUM: Tisdag 13 november 2018. Frukost och registrering från 07.30, seminarium kl. 08.00-09.15.

PLATS: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg.

ANMÄLAN: Vänligen anmäl dig senast den 9 november 2018. Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt. Du kan anmäla dig här.

KONTAKT: Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail till frukost@delphi.se.

Välkommen till Delphi!