Föredrag

Vi anordnar löpande föredrag med intressanta teman, både externt och runt om på våra olika kontor. Här hittar du mer information och har möjlighet att anmäla intresse att delta.

Aktuella Föredrag

 • Externt: Upphandlingsforum 2017

  2017-11-07 / Stockholm

  Välkommen till den självklara mötesplatsen för Sveriges upphandlare!

  Den 7-8 november är det dags för Upphandlingsforum som arrangeras för 14:e året i rad i samarbete med advokatbyråerna Delphi och Mannheimer Swartling. Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med offentlig upphandling.

  Välkommen till den självklara mötesplatsen för Sveriges upphandlare!

  Den 7-8 november är det dags för Upphandlingsforum som arrangeras för 14:e året i rad i samarbete med advokatbyråerna Delphi och Mannheimer Swartling. Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med offentlig upphandling.

  Genom omfattande research har vi ringat in de viktigaste och mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom upphandlingsområdet och behöver förstå hur de nya regelverken påverkar er som upphandlande myndighet. Vi gör nedslag inom några av de mest efterfrågade frågorna, t.ex. upphandlingsrättslig compliance, koncessioner, arbetsrättsliga villkor, Hamburgsamarbeten, talerätten för leverantörer vid överprövningar av upphandlingar m m. Stor tyngd ligger också på Rättsfall på djupet.

  Dessutom kommer Helena Rosén Andersson, i oktober nyutnämnt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, gå igenom några rättsfall som har meddelats under senare tid. Tomas Kjellgren på Förvaltningsrätten i Linköping ger en domares perspektiv på domstolens utredningsskyldighet i upphandlingsmål.

  Ta också del av:
  • Legala spaningar från Svenska kraftnät och Swedavia
  • Högaktuell paneldiskussion – anpassar upphandlande myndigheter upphandlingen att passa vissa leverantörer?
  • Obligatoriska krav, minimikrav, bör-krav och ordningskrav – vad gäller egentligen?
  • Hur kan samarbete med en inköpscentral underlätta och förbättra det strategiska arbetet?
  • Vad kännetecknar separata operativa enheter?

  Ta också tillfället i akt att delta på fördjupningspasset 6 november om möjligheten att göra ändringar i upphandlade avtal för att efterleva de nya dataskyddsreglerna (GDPR).

  Varmt välkommen till två fullspäckade dagar!

  Anna Ulfsdotter Forssell  
  Advokat och delägare  
  Advokatfirman Delphi

  Johan Carle  
  Advokat och delägare  
  Mannheimer Swartling Advokatbyrå

  Ruth Sylwan  
  Senior Project Manager  
  Insight Events
  ruth.sylwan@insightevents.se  
  073 380 25 06

  Till anmälan »