Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Här på Delphi Tech Blog delar våra jurister med sig av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer.

Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.

Vi håller dig uppdaterad om senaste nytt på området. Välkommen hit!


 


Idag diskuteras dataskyddsfrågor i RIF-rådet

Idag möts Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet). I RIF-rådet samlas justitie- och inrikesministrarna från EU:s medlemsländer ungefär varannan månad för att diskutera utvecklingen och genomförandet av samarbetet och den gemensamma politiken på detta område. Rådet antar...

Läs mer


Skyldigheten att utse personuppgiftsombud

Kommissionens vs. LIBE-utskottets förslag I vårt inlägg i tisdags om personuppgiftsbiträdets förändrade roll nämnde vi bland annat att skyldigheten att utse personuppgiftsombud under vissa förutsättningar även ska gälla för ett personuppgiftsbiträde. I beskrivningen utgick vi från Kommissionens förs...

Läs mer


Personuppgiftsbiträdets roll förändras

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation och relationen dem emellan styrs genom avtal – ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Regleringen kring a...

Läs mer


Välkommen till Delphi Data Protection Blog

Vi vill börja med att tacka för all den positiva respons som vi hittills har fått i samband med lanseringen av bloggen. Vi i Delphis TMT/IP-grupp följer utvecklingen på dataskyddsområdet noga. När idén väcktes att hitta ett sätt att dela med oss av våra reflektioner och samtidigt öppna upp för en di...

Läs mer


Utökade sanktioner från tillsynsmyndigheten

Den kanske mest ingripande förändringen till följd av Kommissionens förslag av den 25 januari 2012 till ny dataskyddsförordning (”förslaget”) är att de sanktioner som kan åläggas den som gör sig skyldig till överträdelser mot regleringingen sannolikt blir avsevärt strängare. Hittills har regleringen...

Läs mer


Christine hälsar välkommen

Av Christine Storr (Kirchberger) Mitt namn är Christine Kirchberger och jag är doktorand och lärare inom rättsinformatikpå Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om rättsinformation som verktyg, med fokus på sambandet mellan sökteknologi, rättskälleläran och...

Läs mer