Per Lagerkvist

Per Lagerkvist

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 08

E-post: per.lagerkvist@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Per Lagerkvist är en av Sveriges ledande transaktionsjurister verksam inom varierande industrier och sektorer. Per har biträtt såväl noterade som privatägda bolag (inklusive riskkapitalbolag med olika inriktningar) i ett stort antal innovativa transaktioner oftast med internationella inslag, exempelvis omfattande förvärv, avyttringar, joint ventures, kapitalanskaffningar och investeringar, företrädesvis inom försvars- och säkerhetsindustrin, life science och flygsektorn, samt varit huvudrådgivare för både långivare och låntagare i åtskilliga finansiella transaktioner inbegripande gränsöverskridande frågor. Vidare bistår Per olika aktör inom kapitalförvaltning och då främst beträffande alternativa investeringar såsom fondetableringar och fondgranskningar. Per Lagerkvist är därtill aktiv som styrelseledamot i ett flertal bolag i olika faser, ofta med internationellt ägande.


Resumé


Relaterat innehåll