Magnus Nedstrand

Magnus Nedstrand

Linköping | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 38

E-post: magnus.nedstrand@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Magnus Nedstrand har varit verksam inom Delphi sedan 1998 och har varit konkursförvaltare sedan 1991 och rekonstruktör enligt lagen om företagsrekonstruktion. Magnus har varit likvidator sedan 1995. Magnus har förvaltat närmare ett tusen juridiska och fysiska personer i konkurs eller obestånd.
Magnus Nedstrand är ordförande för Konkursförvaltarkollegiet i Östergötland och Södermanlands län och ledamot i styrelsen för Konkursförvaltarnas Riksorganisation (REKON) i Stockholm. Han är sedan 2019 även ordinarie styreledamot i Sveriges Advokatsamfund huvudstyrelse.
Magnus Nedstrand har under cirka 20 år biträtt främst arbetsgivare vid arbetsrättsliga omstruktureringar, uppsägningar och tvister.
Magnus Nedstrand föreläser regelmässigt inom sina specialistområden och arrangerar även kurser.


Kompetensområden


Resumé