Emil Andersson

Emil Andersson

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 92

E-post: emil.andersson@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Harvard Law School-alumnen Emil Andersson arbetar primärt med nationella och internationella kommersiella tvister vid såväl skiljeförfarande som vid domstol. Han är invald ledamot i Advokatsamfundets styrelse. Emil har även erfarenhet som skiljeman vid ad hoc-förfaranden. Han beskrivs i Legal 500s ranking från 2017 som ” competent, result-oriented and skilled”. På senare år har Emils verksamhet fokuserat på tvister rörande kommersiella kontrakt, inklusive entreprenad; IP och tech; försäkring; och utomobligatoriska skadestånd.

Nyliga uppdrag inkluderar:

  • Skiljeman i svenska ad hoc-skiljeförfaranden
  • Företrädde ett internationellt produktionsföretag som anklagats för illojal konkurrens
  • Företrädde ett internationellt mjukvaruföretag i en omfattande process rörande upphovsrättsintrång
  • Företrädde ett nationellt produktionsföretag mot en köpare och två försäkringsbolag
  • Företrädde ett nationellt konsumentvaruföretag i en process om varumärkesintrång
  • Företrädde ett internationellt mjukvaruföretag i en tvist om domännamn
  • Företrädde ett försäkringsbolag i en tvist mot andra försäkringsbolag
  • Företrädde ett företag inom bilindustrin i en tvist rörande IP-licensiering
  • Företrädde ett internationellt byggföretag i en tvist mot köparen
  • Företrädde ett internationellt byggmaterialföretag i en tvist mot köparen

Resumé