Konkurs/Rekonstruktion

a industri AB i konkurs

Konkursförvaltningen tar nu in anbud enligt anbudsunderlag.

Länk till anbudsunderlag

Bilaga 1 – Årsredovisning 2021/22

Bilaga 2 – Balansrapport 20231124

Bilaga 3 – Resultatrapport 20231124

Bilaga 4 – Anläggningstillgångar och inventarier


Alloptik Sweden AB i konkurs

Konkursförvaltningen tar nu in anbud enligt anbudsunderlag.

Länk till anbudsunderlag

Bilaga 1. Inventarielista

Bilaga 2. Balansrapport

Bilaga 3. Resultatrapport

Bilaga 4. Årsredovisning


Familjehälsan Väst AB i konkurs

Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna.


Acosense AB (publ) i konkurs

Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna.


ByggTema i Örebro AB i konkurs

ByggTema i Örebro AB – underrättelse utdelning

Protokoll bouppteckningssammanträde ByggTema i Örebro AB

Konkursbouppteckning ByggTema i Örebro AB

Bilaga 1, separationsrätt

Bilaga 2, kundfordringar

Bilaga 3, kundfordringar Svea

Bilaga 4, inventarier

Bilaga 5, fordon

Bilaga 6, material

Bilaga 7, löntagare

Bilaga 8, beställare hävda entreprenader

Bilaga 9, leverantörsskulder


Green Venue Hotels AB i konkurs

2022-02-03
Green Venue Hotels AB, 556968-0142, försattes i konkurs vid Linköpings tingsrätt den 8 november 2019.

Länk till anbudsunderlag


Exploria AB i konkurs

Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna.


Lidköpings Mekaniska Verkstads AB

2020-04-21
Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Skaraborgs tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.


AB Motala Verkstad

2020-04-22
AB Motala Verkstad har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.


Motala Verkstad Group AB

2020-04-22
Motala Verkstad Group AB har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.


David Sjölanders Mekaniska AB

2020-04-22
David Sjölanders Mekaniska AB har den 7 april 2020 kl 12.40 beviljats företagsrekonstruktion vid Västmanlands tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.