Alla aktiviteter

Save the date: Delphi Competition Day

Vi välkomnar dig till årets upplaga av Delphi Competition Day 2024! Det blir en efterlängtad halvdag fylld med spännande uppdateringar inom konkurrensrätten och närliggande områden som också har hög riskexponering. Dagen avslutas med mingel.

Det konkurrensrättsliga och regulatoriska området fortsätter att växa i rasande takt. Sverige har fått nya regler för utländska direktinvesteringar (FDI) på plats och runtom i Europa finns liknande regelverk. Både EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter har fått eller kommer att få nya verktyg för att bekämpa konkurrensproblem inom särskilda sektorer. Befintliga konkurrensregler ges ny tillämpning när konkurrensmyndigheterna nu bl.a. fokuserar på hållbarhetsfrågor och företags kamp om att inte förlora anställda till konkurrenter. Vi kommer att diskutera dessa och många andra nyheter samt vad de innebär för riskavväganden och praktiska utmaningar.

Under eftermiddagen erbjuder vi inte bara en inblick i årets nyheter utan även en intressant paneldebatt om de utmaningar som företagen står inför när det gäller compliance. Vi kommer även att diskutera överväganden och prioriteringar i samband med de ökade kraven från myndigheter.

Inbjudan och program kommer snart! Observera att antalet platser är begränsat, så tala gärna om för oss om du vill säkra din plats redan nu.

Datum: 8 februari
Plats: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, vån 7
Tid: 12.30-17.00, mingel 17.00

Varmt välkommen!


Relaterat innehåll