Pressrum

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 56
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Aktuellt

 • Delphi i Almedalen 2017

  2017-06-30

  För femte året i rad är vi på plats under Almedalsveckan i Visby. Ni hittar oss främst i Upphandlings24:s arena på Stallgården, Mellangatan 11. Där håller vi samt medverkar i ett par seminarier 4-6 juli och självklart kommer vi vara med på Upphandling24:s upphandlingsmingel 5 juli.

  Är du också på Gotland under Almedalsveckan och vill boka in ett möte? Hör gärna av dig redan nu. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. 

  Seminarium vi arrangerar och deltar på i Almedalen:

  4 juli, kl. 10:00-11:00 på Mellangatan 11

  Halvår med de nya upphandlingslagarna – vad gillar vi, vad ogillar vi och vad kan vi se fram emot?
  Vid årsskiftet infördes de nya upphandlingslagarna. Även om syftet var att förenkla regelverket befarade många att det snarare skulle krångla till det för leverantörer och upphandlare. Främst riktades kritik mot regelverkets omfattning med ett stort antal paragrafer – sammanlagt nästan tusen. Kritikerna menade att det är svåröverskådligt och därmed svårt att tillämpa. Eller medger den nya upphandlingslagstiftningen utrymme för flexiblare och effektivare förfaranden så som den nya lagens bejakare anser?

  Har ESPD, som enligt Upphandlingsmyndigheten är en av de mest praktiskt betydelsefulla nyheterna i den nya lagstiftningen, förenklat tillvaron för leverantörer och upphandlare? Ger de nya reglerna om tillåtna ändringar i upphandlande avtal den praktiska och ekonomiska betydelse som en del anser? Ställs fler och bättre sociala krav vid upphandlingar nu när lagstiftningen utökat möjligheten? Har upphandlarna börjat förhandla i större utsträckning? Har kritikernas farhågor besannats eller har lagstiftningens tillskyndare fått rätt i sina hyllningar?

  Seminariet arrangeras av Colligio. Debatten leds av Shaniaz Hama Ali och partner Anna Ulfsdotter Forssell är en av paneldeltagarna. 


  4 juli, kl. 11:00-12:00 på Mellangatan 11
  GDPR/Dataskyddsförordningen ♥ LOU – ett omöjligt äktenskap eller ”match made in heaven”?
  I maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär nya och i viss mån strängare krav på hur personuppgifter får behandlas och hanteras.

  För upphandlande myndigheter och enheter är den praktiska konsekvensen av dataskyddsförordningen att ett flertal leverantörer kommer att behöva justera befintliga avtal för att kunna efterleva det nya regelverket. Samtidigt har vi sedan 1 januari i år tre nya lagar på upphandlingsområdet där det för första gången regleras vilka ändringar som får göras i upphandlande kontrakt och ramavtal.

  Frågan är hur upphandlande myndigheter och enheter kan tillgodose GDPR:s krav utan att bryta mot upphandlingsreglerna? Caroline Sundberg och Sara-Li Olovsson, båda advokater på advokatfirman Delphi, leder en frågepanel med representanter som på olika sätt behöver förhålla sig till båda dessa regelverk och som är insatta i ämnet. Missa inte detta tillfälle att få svar på dina frågor och förhoppningsvis bli lite klokare


  4 juli, kl. 12:00-13:00 på Mellangatan 11
  Partner Anna Ulfsdotter Forsell deltar i en paneldebatt tillsammans med Karnov Group.
   LOU-direktiven finns utrymme för förenklingar som Sverige inte valt att använda sig av. Varför ska Sverige reglera allt när vi inte måste? Hur skulle det kunna se ut i LOU om vi använde oss av de förenklingar som LOU-direktivet ger?

  Vi ger exempel: Vilka fördelar finns? Finns det några nackdelar? Vi diskuterar vilka förenklingar de upphandlande myndigheterna skulle tjäna på och varför, kopplat till de praktiska processerna och upphandlarens vardag. Partner Anna Ulfsdotter Forssell föreläser med Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen.


  4 juli, kl. 14:30-15.15, Restaurang Vinäger på Hästgatan 4
  Hur bygger man en relation med kunden i det digitala samhället?
  Tiden då den lokala butiken visste precis vad varje kund ville ha är för länge sen förbi. Idag gäller det istället att vara bäst på att använda digital information för att vinna slaget om kunderna. Samtidigt uppstår den oundvikliga frågan: hur nära relation vill en kund egentligen ha med ett företag? Advokat och delägare Henrik Bengtsson deltar.


  5 juli, kl. 11:00-12:00 på Mellangatan 11
  Sluta klaga – se fördelarna med de nya upphandlingslagarna
  Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Seminarierna om dessa har avlöst varandra och ofta lyfts nackdelar och oklarheter samt problem fram. Det är dags att lyfta fram några fördelar.

  Advokat och delägare Anna Ulfsdotter Forssell, leder en debatt som utmanar det vanliga, nämligen en debatt som vill lyfta fram några av de fördelar och möjligheter som de nya upphandlingslagarna ger. Bland dessa kan nämnas möjligheten att köpa från inköpscentral som agerar grossist, utländska inköpscentraler – vilka möjligheter finns att göra bra inköp från sådana, ta sociala hänsyn i upphandlingarna och dra fördel av detta, tydlig reglering av ändring i upphandlade avtal, fler och nya undantag från upphandlingslagarna m.m.

  6 juli, kl. 10:00-11:00 på Mellangatan 11
  Vilka blir årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten? 
  Vilka blir de stora snackisarna i år? Vilka frågor och problemställningar har lyfts under Almedalsveckan? Under detta seminarium summerar Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, veckan i Almedalen tillsammans med en expertpanel som bland andra består av Anna Ulfsdotter Forsell, advokat och delägare på Delphi.

  Under Almedalsveckan pågår över 100 seminarier som berör upphandling och inköp. Detta seminarium fångar med hjälp av publiken upp det viktigaste som har kommit fram under dessa dagar – men också det som vi kanske borde ha pratat mer om.

  Mer information gällande upphandling i Almedalen, program och seminarier hittar ni här »

  Vi som är på plats och ser fram emot att träffa er i Almedalen är:


  Anna Ulfsdotter Forssell
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 03
  anna.ulfsdotter-forssell@delphi.se

  Peter Nordbeck
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 01
  peter.nordbeck@delphi.se

  Caroline Sundberg
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon:+46 709 25 25 30
  caroline.sundberg@delphi.se

  Sara-Li Olovsson
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 41
  sara-li.olovsson@delphi.se

  Martin Bogg

  Associate
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 10
  martin.bogg@delphi.se

  Angelica Ström
  Associate
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 39
  angelica.strom@delphi.se

  Madeleine Kristoferson
  Associate
  Mobiltelefon:+46 709 25 25 45
  madeleine.kristoferson@delphi.se

  Sofia Uddin
  Marketing Coordinator
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 12
  sofia.uddin@delphi.se


  Hoppas vi ses!

  Stäng
 • Delphi rådgivare till ägarna av Zetup AB i samband med transaktion inom IT-sektorn

  2018-06-19

  Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

  Zetup AB är ett svenskt IT-bolag vars mål är att effektivisera sina kunders IT-miljö. Zetup AB omsätter ca 130 miljoner kronor med ca 100 anställda. I samband med förvärvet av Zetup AB har FSN Capital även ingått avtal om att förvärva Office IT-Partner och Dicom med målsättningen att bilda en koncern och bli en nordisk marknadsledare inom IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering.

  Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och beräknas slutföras i slutet av juni månad.

  Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, ansvarig partner, Andréas Joersjö samt Therese Virgin.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en konsekvensanalys av regeringens förslag gällande producentansvar

  2018-06-18

  Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

  Av regeringens förslag framgår väsentligt skärpta krav avseende servicenivå och vad som anses utgöra ett lämpligt insamlingssystem.

  Förslaget innebär förändringar i producentansvaret för förpackningar och returpapper samt helt ändrade förutsättningar för producentansvaret och insamlingen av förpackningar och returpapper i och med att fastighetsnära insamling föreslås vara huvudregeln. Regeringen föreslår att fastighetsnära insamling ska finnas för en betydande andel av bostadsfastigheterna i Sverige. Situationen när en fastighetsägare inte vill ha FNI regleras dock inte i förslaget. Den som driver insamlingssystemet har inte någon möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren och den som avser att driva ett insamlingssystem ges inte fullt förfogande över systemet trots att det kommer att kräva betydande investeringar.

  Regeringen vill genomföra förändringarna genom ändring av förordning. Därigenom undgås den demokratiska process som ändring genom riksdagsbeslut innebär. Delphis slutsats är att regeringen måste göra en noggrann konsekvensanalys innan ändringar kan genomföras. I flera centrala delar av regeringens förslag saknas en skälighetsavvägning enligt miljöbalken. Detta gäller särskilt:

  1. kravet på insamlingssystemets servicenivå till hushåll,
  2. att alla material föreslås omfattas av insamlingssystemet och
  3. att insamlingssystemet ska omfatta förpackningsavfall från utemiljöer.

  Delphi framför även kritik då det bland annat finns en risk att förslaget leder till en osund konkurrens från kommunernas sida.

  Delphis team har bestått av projektledare Karin Roberts, som har biträtts framförallt av Torben Beck Johansson samt Amanda Wiggh, Madeleine Kristoferson, Erica Nobel och Nina Persson och Elisabeth Eklund som ansvarig delägare.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi biträder Adelis vid förvärv av Hantverksdata

  2018-06-13

  Hantverksdata är en av Nordens ledande leverantörer av administrativa programvaror utvecklade för hantverksbranscherna.

  Bolaget är ledande inom el-, VVS-, måleri- och glasbranschen med sitt moduluppbyggda system, men även verksamt inom övriga service- och entreprenadbranscher såsom larm, golv, plåt, kyla, hiss och bygg. Hantverksdata har ca 4 000 företag som kunder och ca 35 000 användare.

  Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 15 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar ca 10 miljarder kronor.

  Delphis team består av Michael Juhlin, Rickard Isacson, Johan Hübner, Berndt Pettersson, Glenn Nyström, Jonas Ingvarson, Linus Larsén, Magnus Berterud, Emmy Falk, Christoffer Malmström och Sophie Leifland.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi biträder Doro vid förvärv av Welbeing

  2018-06-12

  Doro AB (publ) förvärvar Welbeing med säte i Eastbourne UK som ett led i att utöka och expandera sin telecare-affär, stärka erbjudandet samt öka serviceintäkterna.

  Doro erlägger en köpeskilling om cirka 130 MSEK, vilket motsvarar 8 gånger estimerad EBITDA för räkenskapsåret 2017/2018. 85% finansieras av egen kassa och 15% genom ny emitterade aktier i Doro. I tillägg har säljarna rätt att erhålla ytterligare ersättning om Welbeings EBITDA för räkenskapsåret 2017/2018, som avslutas den 30 september 2018, överstiger estimerad EBITDA. Den slutliga köpeskillingen kommer att beräknas och publiceras efter Q3 2018.

  Welbeing är ett av de ledande telecare företagen i UK. Företaget har ca 75 000 anslutningar varav 21 000 är privata. Verksamheten har visat en betydande organisk tillväxt som en följd av ett starkt ledarskap kombinerat med en solid historia av att vinna anbud och kommersiella upphandlingar. Antalet anställda är ca 180. Omsättningen för räkenskapsåret 2016/2017, avslutat september 2017, uppgick till 7,6 MGBP (ca 90 MSEK) varav merparten av omsättningen var tjänsterelaterad. 

  Delphis team består av Michael Juhlin och Rickard Isacson.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Våra aktiviteter i Almedalen 2018

  2018-06-07

  Nu närmar sig snart årets Almedalsvecka i Visby! Vi på Advokatfirman Delphi kommer även i år att medverka i flera olika seminarier under veckan.

  Är du också på Gotland under Almedalsveckan och vill boka in ett möte? Hör gärna av dig redan nu. Kontaktuppgifter till oss som är på plats hittar du längre ned på sidan.

  Vi uppdaterar schemat löpande!

  Seminarium vi medverkar i under Almedalsveckan:


  Tisdag 3 juli, kl. 09:00-10:00 på Kronstallgränd 4

  Är vissa entreprenörer finare än andra?

  Var tredje företag i Sverige startas av en kvinna. I områden som vård och omsorg dominerar de kvinnliga företagarna, särskilt när det gäller mindre bolag.

  Hur ser förutsättningarna ut för entreprenörskap och företagande inom välfärden? Hur kan vi bryta föreställningen om att det är fult att driva företag i vård och omsorg, och vilka förutsättningar behöver dessa företagare för att växa och utvecklas?

  Seminariet arrangeras av Veckans Affärer och från Delphi medverkar advokat/partner Anna Ulfsdotter Forssell i expertpanelen.

  Tisdag 3 juli, kl. 10:30-11:15 på Hästgatan 12

  Förenkling av upphandlingsreglerna – så skulle förslagen påverka din organisation

  Den 15 juni presenteras resultatet av ”Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler”. Fokus har varit på möjligheter för att förenkla nationella upphandlingsreglerna och är ett av regeringens initiativ för reformarbete på området.

  I en paneldebatt diskuterar bland annat representanter för Svenskt Näringsliv, Konkurrensverket och Almega, samt Delphis partner/advokat Anna Ulfsdotter-Forssell som agerat som regeringens särskilda utredare för att minska antalet överprövningsmål.

  Seminariet arrangeras av Upphandlingsmyndigheten och från Delphi medverkar advokat/partner Anna Ulfsdotter Forssell i expertpanelen.

  Tisdag 3 juli kl 14:00 – 14:45 på Clarion Hotel Wisby

  Sluta lappa och laga! Är det dags för en ny lag för offentlig upphandling?

  Offentliga inköp sker för omkring 800 miljarder om året i Sverige och nästan 60 % av upphandlingarna under 2016 gällde affärer utanför området där Sverige kan bestämma vilka regler som ska gälla. Regeringen har under den pågående mandatperioden tillsatt en utredning om hur LOU kan förenklas och i april presenterades SOI:s förslag till ny upphandlingslagstiftning under tröskelvärdena. Hur påverkar förslagen de offentliga upphandlingarna?

  I en panel diskuteras förslagen med bland annat representanter för Svenskt Näringsliv och SOI, samt Delphis partner/advokat Anna Ulfsdotter-Forssell som agerat som regeringens särskilda utredare för att minska antalet överprövningsmål.

  Seminariet arrangeras av Dagens Samhälle och SOI och från Delphi medverkar advokat/partner Anna Ulfsdotter Forssell i expertpanelen.

  Tisdag 3 juli kl 16:00-16:45 på Kaskens gränd 4

  Spårare, kakor och beacons – hur påverkar GDPR marknadsföring på nätet?

  De digitala verktygen har blivit allt viktigare för den modern marknadsföringen. Hur påverkas internetjättar, mediebolag och digitala företag när den digitala spårningen i och med GDPR hamnar under lupp? Företag och myndigheter har inte hittills tagit frågan om digital informationsinsamling på tillräckligt stort allvar. Vad tycker konsumenterna och vilket ansvar har företagen att informera när kunder inte tar till sig informationen?

  Seminariet arrangeras av Conzentio, RISE och Delphi där advokat/partner Henrik Bengtsson medverkar som expert.

  Onsdag 4 juli 09:20 - 10:20 på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Politik och offentlig upphandling – hur hänger det ihop?

  Är upphandling ett bra verktyg för att uppnå politiska mål? Välkommen på en spännande debatt som rör sig i gränslandet mellan politik och juridik! Under en timme får representanter för de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, ge sin syn på hur upphandlingsfrågor i partiet. Vi kommer även debattera vilka politiska mål inom upphandling som drivs i de olika partierna och diskutera huruvida förslag inom upphandlingsområdet kan ge fler röster i hösten kommande val? 

  Seminariet arrangeras av Upphandling24 och under ledning av Delphis advokat/partner Anna Ulfsdotter Forssell

  Onsdag 4 juli 12:15 - 13:15 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Hur blir Sverige bäst i Europa på offentliga inköp?

  Vem leder Sverige till en ledarposition inom offentliga inköp? Hur tar vi oss dit och räcker det med att förenkla lagen och öka dialogen? Är ett tillåtande ledarskap framgångsrikt och behöver vi ställa fler krav på social hänsyn? Det och annat kommer att diskuteras i panelen med Sveriges främsta experter inom upphandling under ledning av Upphandling24.

  Medverkar gör bland anat representanter från SIO, Upphandlingsmyndigheten, Visma Commerce. Seminariet arrangeras av Upphandling24 och från Delphi medverkar advokat/partner Anna Ulfsdotter Forssell i expertpanelen.

  Onsdag 4 juli 14:15 - 15:15 på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Säkerhetsskyddad upphandling – Skandalen på Transportstyrelsen från ett juridiskt perspektiv

  Upphandlingar avseende hantering av information som rör rikets säkerhet är kanske de mest känsliga upphandlingar som en myndighet kan genomföra. Därför ställs det särskilda krav på denna typ av upphandlingar, s.k. säkerhetsskyddad upphandling.

  På seminariet analyserar vi Transportstyrelsens skandal ur ett juridiskt perspektiv och de regelverk som gäller för upphandlingar som rör rikets säkerhet och känsliga personuppgifter. Under seminariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras: Hur ser regelverket egentligen ut för upphandlingar som rör rikets säkerhet och känsliga personuppgifter? Vid vilken typ av upphandlingar kan dessa regler vara aktuella? Vad var det egentligen för ”avsteg” från lagstiftningen som Transportstyrelsen gjorde i sin upphandling och vad kan vi lära oss? Hade det varit mindre frestande att göra ”avsteg” om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gällt vid tiden för Transportstyrelsens upphandling? Är användning av publika molntjänster helt utesluten för säkerhetsskyddad information?

  Seminariet arrangeras av Upphandling24 och från Delphi medverkar advokat Caroline Sundberg och advokat Martin Bogg som experter.

  Onsdag 4 juli 15:00 - 15:45 på restaurang Vinäger, Hästgatan 4

  Hållbara kundrelationer i en digitaliserad värld

  Innebär samhällets ökade digitalisering att relationerna mellan företag och kunder blir mindre personliga? Hur ska företag agera för att skapa hållbara kundrelationer med en ny dataskyddsförordning i åtanke, och vad kommer krävas ur ett moraliskt och etiskt perspektiv?

  Numera sitter företag på en nästan oändlig mängd information om sina kunder, vilket har lett till att frågan om storebrorssamhället är mer aktuell än någonsin. Med EU:s färska dataskyddsförordning i ryggen blir det nu än viktigare för företag att hantera kundinformation varsamt, och för att bygga hållbara kundrelationer på riktigt kommer det att krävas någonting extra, utöver att följa lagen. Hur ska företag göra för att ta nästa steg i sina kundrelationer, och hur bygger man en etisk och moralisk företagsstruktur post GDPR?

  Seminariet arrangeras av Kindred Group och från Delphi medverkar advokat/partner Henrik Bengtsson

  Vi som är på plats i Almedalen från Delphi är:

  Anna Ulfsdotter Forssell
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 03
  anna.ulfsdotter-forssell@delphi.se

  Peter Nordbeck

  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 01
  peter.nordbeck@delphi.se 

  Henrik Bengtsson
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 16
  henrik.bengtsson@delphi.se

  Per Lagerkvist
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 08
  per.lagerkvist@delphi.se 

  Anders Jemail
  Managing Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 409 25 26 07
  anders.jemail@delphi.se

  Oskar Frankki
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon:+46 709 25 26 21
  oskar.frankki@delphi.se

  Caroline Sundberg
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon:+46 709 25 25 30
  caroline.sundberg@delphi.se

  Christian Härdgård
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon:+46 767 72 00 46
  christian.hardgard@delphi.se

  Jonas Månsson
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 78
  jonas.mansson@delphi.se

  Martin Bogg

  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 10
  martin.bogg@delphi.se

  Rebecka Harding
  Senior Associate / Advokat 
  Mobiltelefon: +46 708 96 66 37
  rebecka.harding@delphi.se

  Hampus Stefansson
  Senior Associate
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 32
  hampus.stefansson@delphi.se

  Mikaela Johansson
  Associate
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 33
  mikaela.johansson@delphi.se

  Ängla Eklund
  Associate
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 18
  angla.eklund@delphi.se

  Izabelle Andersson
  Marketing Assistant
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 12
  izabelle.andersson@delphi.se

   

  Hoppas vi ses!

  Stäng
 • Delphi rådgivare till Ardena vid förvärvet av Syntagon Invest AB

  2018-05-18

  Advokatfirman Delphi har biträtt Ardena-koncernen (Ardena) vid förvärvet av samtliga aktier i Syntagon Invest AB och dess dotterbolag Syntagon AB och Syntagon Baltic (gemensamt benämnda Syntagon).

  Syntagon grundades 1999 och bedriver sin verksamhet i Sverige och Lettland med cirka 30 anställda. Syntagon bedriver utveckling av tillverknings- och analysmetoder av kemikalier samt erbjuder ett omfattande utvecklingspaket för Life Science sektorn och GMP-tillverkning från tidig utveckling till kommersiell tillverkning.

  Ardena är ett portföljbolag till Mentha Capital som bildades 2017, efter en sammanslagning av tre bolag: Pharmavize i Belgien, Crystallics och Analytical Biochemical Laboratory (ABL) i Nederländerna.  Efter förvärvet av Syntagon och ChemConnection under 2018 har Ardena nu över 225 forskare anställda.

  Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner (ansvarig partner) och Linn Strömberg.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Advokatfirman Delphi Göteborg förnyar i ledningen samt anställer extern VD

  2018-05-16

  Delphi i Göteborg har förändrat i byråns ledning för att på ett bättre sätt möta den ökande och ständigt föränderliga efterfrågan på juridiska tjänster. Med en ledning inriktad på att driva en modern byrå vill Delphi nu locka till sig branschens stjärnor samtidigt som byrån bibehåller all senior kompetens internt. Man vill genom detta förbereda byrån på att dels attrahera en ny målgrupp köpare av juridiska tjänster såväl som en ny generation jurister. Förändringarna innebär att ledningsgruppen numera består av delägare Agnes Hammarstrand, CFO Anna Lysell och VD Niclas Lindeberg.

  För att på bästa sätt nå de högt uppsatta målen har Delphi Göteborg nu valt att tillsätta en ny VD ifrån en helt annan bransch. Niclas Lindeberg, tidigare Group Vice President för STS Student Travel Schools, tillträdde som VD den 7 maj med ett tydligt uppdrag att stärka affärsfokuset, den interna kulturen samt att ytterligare stärka Delphis varumärke som en modern och jämställd byrå med hög kompetens inom flera verksamhetsområden.

  ”Det är ett mycket medvetet beslut att ta in just Niclas för att hjälpa oss med den resa vi har framför oss. Han har erfarenhet av att driva affärsenheter i 15 olika länder i en bransch där förtroende och leveranskvalitet är avgörande för att lyckas. Vi är övertygade om att Niclas tar med sig många nya synsätt och idéer om hur vi kan ta vår byrå och våra medarbetare till nästa nivå och det är naturligtvis en stor fördel att Niclas själv har erfarenhet av inköp av juridiska tjänster på koncernnivå. Nu har vi de bästa förutsättningarna att stärka kundfokuset och accelerera vår moderniseringsresa”, säger Agnes Hammarstrand delägare på Delphi Göteborg.

  Niclas Lindeberg själv kommenterar sin nya tjänst:

  ”Jag ser mycket fram emot att vara en del av den resa Delphi har framför sig och går med ödmjukhet in i ny bransch som med säkerhet kommer att se en hel del förändringar de närmsta åren i samband med att behovet av juridiska tjänster ökar, samtidigt som nästa generations köpare av dessa tjänster intar ledande positioner på kundsidan.”

  Anders Hulegårdh, delägare och tillika styrelseordförande i Delphi Göteborg fortsätter:

  ”Nu har Delphi i Göteborg generationsväxlat och lagt grunden för en fortsatt framgångsrik verksamhet. Det känns fantastiskt bra att tillsammans med alla våra duktiga kollegor ha börjat det nya året med en ny struktur som gör oss ännu bättre rustade att möta våra kunders höga förväntningar. 2017 var ett mycket bra år för Delphi med många fina affärer och affärsjuridikens finaste utmärkelse Årets Advokatbyrå för tredje året i rad. Vi tror att vår nya struktur gör det ännu tydligare vilka vi är och vart vi är på väg. Med vår nya, unga och jämställda ledning ser vi därför fram emot nya framgångar 2018 samtidigt som alla våra medarbetare trivs och utvecklas.”

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi har biträtt Momentum Group vid förvärv av Brammers MRO-verksamhet i Sverige

  2018-05-15

  Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Momentum Group vid bolagets förvärv av Brammers MRO-verksamhet i Sverige med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter. De förvärvade verksamheterna levererar högkvalitativa industrikomponenter och andra MRO-produkter (för underhåll, reparationer och drift) samt servicetjänster till industriföretag från åtta lokala enheter i Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Karlshamn, Växjö, Trollhättan och Göteborg. Enheterna omsätter cirka 140 MSEK per år.

  Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

  Delphis transaktionsteam bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, assisterad av Linn Strömberg, Matilda Karlsson, Emmy Falck, Amanda Wiggh och Frida Solding.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi värvar ny partner till bank och finans samt transaktioner

  2018-05-15

  Berndt Pettersson är ny partner på Delphis Stockholmskontor. Berndt Pettersson kommer att leda och utveckla byråns erbjudande inom bank och finanssektorn. Han har lång erfarenhet av transaktioner och internationell erfarenhet genom större klientuppdrag samt flerårig verksamhet i Sverige och Finland.

  ”Vi är mycket positiva och glada över att få arbeta tillsammans med Berndt. Området bank och finans samt transaktioner är strategiskt viktiga för Delphi. Berndt Pettersson har en eftertraktad specialistkompetens och kompletterar Delphis grupp väl nu när vi ytterligare expanderar transaktionsgruppen. Vi ser fram emot att bli ännu vassare rådgivare till våra klienter inom dessa områden. Berndt är varmt välkommen till oss på Delphi”, säger David Aversten, Managing partner.

  ”Det ska bli spännande att få utveckla Delphis erbjudande inom bank och finans. Delphi är inne i en spännande utveckling med en tydlig framtidsvision och ett starkt klientfokus, vilket stämmer överens med mina egna värderingar. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Delphi”, säger Berndt Pettersson.

  Ladda ner PDF
  Stäng