Pressrum

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 56
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Aktuellt

 • Delphi i Almedalen 2017

  2017-06-30

  För femte året i rad är vi på plats under Almedalsveckan i Visby. Ni hittar oss främst i Upphandlings24:s arena på Stallgården, Mellangatan 11. Där håller vi samt medverkar i ett par seminarier 4-6 juli och självklart kommer vi vara med på Upphandling24:s upphandlingsmingel 5 juli.

  Är du också på Gotland under Almedalsveckan och vill boka in ett möte? Hör gärna av dig redan nu. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. 

  Seminarium vi arrangerar och deltar på i Almedalen:

  4 juli, kl. 10:00-11:00 på Mellangatan 11

  Halvår med de nya upphandlingslagarna – vad gillar vi, vad ogillar vi och vad kan vi se fram emot?
  Vid årsskiftet infördes de nya upphandlingslagarna. Även om syftet var att förenkla regelverket befarade många att det snarare skulle krångla till det för leverantörer och upphandlare. Främst riktades kritik mot regelverkets omfattning med ett stort antal paragrafer – sammanlagt nästan tusen. Kritikerna menade att det är svåröverskådligt och därmed svårt att tillämpa. Eller medger den nya upphandlingslagstiftningen utrymme för flexiblare och effektivare förfaranden så som den nya lagens bejakare anser?

  Har ESPD, som enligt Upphandlingsmyndigheten är en av de mest praktiskt betydelsefulla nyheterna i den nya lagstiftningen, förenklat tillvaron för leverantörer och upphandlare? Ger de nya reglerna om tillåtna ändringar i upphandlande avtal den praktiska och ekonomiska betydelse som en del anser? Ställs fler och bättre sociala krav vid upphandlingar nu när lagstiftningen utökat möjligheten? Har upphandlarna börjat förhandla i större utsträckning? Har kritikernas farhågor besannats eller har lagstiftningens tillskyndare fått rätt i sina hyllningar?

  Seminariet arrangeras av Colligio. Debatten leds av Shaniaz Hama Ali och partner Anna Ulfsdotter Forssell är en av paneldeltagarna. 


  4 juli, kl. 11:00-12:00 på Mellangatan 11
  GDPR/Dataskyddsförordningen ♥ LOU – ett omöjligt äktenskap eller ”match made in heaven”?
  I maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär nya och i viss mån strängare krav på hur personuppgifter får behandlas och hanteras.

  För upphandlande myndigheter och enheter är den praktiska konsekvensen av dataskyddsförordningen att ett flertal leverantörer kommer att behöva justera befintliga avtal för att kunna efterleva det nya regelverket. Samtidigt har vi sedan 1 januari i år tre nya lagar på upphandlingsområdet där det för första gången regleras vilka ändringar som får göras i upphandlande kontrakt och ramavtal.

  Frågan är hur upphandlande myndigheter och enheter kan tillgodose GDPR:s krav utan att bryta mot upphandlingsreglerna? Caroline Sundberg och Sara-Li Olovsson, båda advokater på advokatfirman Delphi, leder en frågepanel med representanter som på olika sätt behöver förhålla sig till båda dessa regelverk och som är insatta i ämnet. Missa inte detta tillfälle att få svar på dina frågor och förhoppningsvis bli lite klokare


  4 juli, kl. 12:00-13:00 på Mellangatan 11
  Partner Anna Ulfsdotter Forsell deltar i en paneldebatt tillsammans med Karnov Group.
   LOU-direktiven finns utrymme för förenklingar som Sverige inte valt att använda sig av. Varför ska Sverige reglera allt när vi inte måste? Hur skulle det kunna se ut i LOU om vi använde oss av de förenklingar som LOU-direktivet ger?

  Vi ger exempel: Vilka fördelar finns? Finns det några nackdelar? Vi diskuterar vilka förenklingar de upphandlande myndigheterna skulle tjäna på och varför, kopplat till de praktiska processerna och upphandlarens vardag. Partner Anna Ulfsdotter Forssell föreläser med Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen.


  4 juli, kl. 14:30-15.15, Restaurang Vinäger på Hästgatan 4
  Hur bygger man en relation med kunden i det digitala samhället?
  Tiden då den lokala butiken visste precis vad varje kund ville ha är för länge sen förbi. Idag gäller det istället att vara bäst på att använda digital information för att vinna slaget om kunderna. Samtidigt uppstår den oundvikliga frågan: hur nära relation vill en kund egentligen ha med ett företag? Advokat och delägare Henrik Bengtsson deltar.


  5 juli, kl. 11:00-12:00 på Mellangatan 11
  Sluta klaga – se fördelarna med de nya upphandlingslagarna
  Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Seminarierna om dessa har avlöst varandra och ofta lyfts nackdelar och oklarheter samt problem fram. Det är dags att lyfta fram några fördelar.

  Advokat och delägare Anna Ulfsdotter Forssell, leder en debatt som utmanar det vanliga, nämligen en debatt som vill lyfta fram några av de fördelar och möjligheter som de nya upphandlingslagarna ger. Bland dessa kan nämnas möjligheten att köpa från inköpscentral som agerar grossist, utländska inköpscentraler – vilka möjligheter finns att göra bra inköp från sådana, ta sociala hänsyn i upphandlingarna och dra fördel av detta, tydlig reglering av ändring i upphandlade avtal, fler och nya undantag från upphandlingslagarna m.m.

  6 juli, kl. 10:00-11:00 på Mellangatan 11
  Vilka blir årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten? 
  Vilka blir de stora snackisarna i år? Vilka frågor och problemställningar har lyfts under Almedalsveckan? Under detta seminarium summerar Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, veckan i Almedalen tillsammans med en expertpanel som bland andra består av Anna Ulfsdotter Forsell, advokat och delägare på Delphi.

  Under Almedalsveckan pågår över 100 seminarier som berör upphandling och inköp. Detta seminarium fångar med hjälp av publiken upp det viktigaste som har kommit fram under dessa dagar – men också det som vi kanske borde ha pratat mer om.

  Mer information gällande upphandling i Almedalen, program och seminarier hittar ni här »

  Vi som är på plats och ser fram emot att träffa er i Almedalen är:


  Anna Ulfsdotter Forssell
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 03
  anna.ulfsdotter-forssell@delphi.se

  Peter Nordbeck
  Partner / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 01
  peter.nordbeck@delphi.se

  Caroline Sundberg
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon:+46 709 25 25 30
  caroline.sundberg@delphi.se

  Sara-Li Olovsson
  Senior Associate / Advokat
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 41
  sara-li.olovsson@delphi.se

  Martin Bogg

  Associate
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 10
  martin.bogg@delphi.se

  Angelica Ström
  Associate
  Mobiltelefon: +46 709 25 25 39
  angelica.strom@delphi.se

  Madeleine Kristoferson
  Associate
  Mobiltelefon:+46 709 25 25 45
  madeleine.kristoferson@delphi.se

  Sofia Uddin
  Marketing Coordinator
  Mobiltelefon: +46 767 72 00 12
  sofia.uddin@delphi.se


  Hoppas vi ses!

  Stäng
 • Delphi har biträtt Plejd AB (publ) vid förvärv av Pluspole AB samt vid riktad emission till Schneider Electric Industries SAS

  2018-04-20

  Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för ”Internet of Things”.

  Delphi har biträtt Plejd vid förvärv av Pluspole AB. Pluspole AB har historiskt varit ett externt konsultbolag som tillsammans med Plejd har utvecklat Plejds hårdvara. Genom Plejds förvärv av Pluspole tas ett stort kliv avseende bolagets utvecklingsresurser och bolaget erhåller en mycket kompetent och erfaren hårdvaruavdelning med spetskompetens inom de produktområden som Plejd verkar inom.

  Förvärvet har skett genom en riktad kvittningsemission och i samband med emissionen har även en riktad emission gjorts till Schneider Electric Industries SAS genom vilket Schneider Electric investerar 64,4 MSEK i Plejd. Schneider Electric är en världsledande aktör inom energihantering och automation och omsätter cirka 25 miljarder euro och har närmare 144 000 anställda världen över.

  Delphis team har huvudsakligen bestått av Emil Andersson (Partner), Daniel Jessen Winbo (Senior Associate) samt Andreas Joersjö (Senior Associate).

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi rådgivare vid övertecknad nyemission och notering av Fluicell AB (Publ) på Nasdaq First North

  2018-04-18

  Advokatfirman Delphi har biträtt Fluicell AB (publ) i samband med nyemission om 32,7 MSEK och notering på Nasdaq First North med första dag för handel den 18 april.

  Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information om Bolaget finns på http://fluicell.com.

  Delphis team bestod huvud huvudsakligen av Andreas Wirén (Partner), Daniel Jessen Winbo (Senior Associate) och Anders Hulegårdh (Partner).

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi biträder BRA

  2018-03-28

  Veidekke har ingått avtal om att köpa 90,1% av aktierna i Billström Riemer Andersson AB (BRA).

  Sedan starten 2007 har BRA haft en stark utveckling. Man omsätter idag ca 1,4 miljarder kronor och sysselsätter ca 200 medarbetare, varav hälften är yrkesarbetare. BRA arbetar främst med byggentreprenader, men har även kompetens inom anläggningsverksamhet och fastighetsutveckling. Fokus ligger på kommersiella projekt i tidiga skeden med många stora återkommande kunder. Genom att förvärva 90,1% av aktierna i BRA blir Veidekke ny huvudägare. BRA fortsätter att verka som självständigt företag och drar samtidigt nytta av de stordriftsfördelar och den ökade konkurrenskraft som tillförs när man blir del av en större koncern. Tillträdet sker efter Konkurrensverkets godkännande.

  Advokatfirman Delphi har företrätt samtliga säljare i BRA i transaktionen.  Delphis team bestod huvudsakligen av Anders Hulegårdh, Daniel Jessen Winbo, Fredrik Mörner, Anton Melander, Linn Torstensson, Linn Brännborn, Elisabeth Eklund och Karin Roberts.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi biträder Verdane Capital och övriga ägare vid försäljningen av, och co-investment i, EasyPark

  2018-03-28

  EasyParks applikation för mobila plattformar tillhandahåller miljontals registrerade användare den snabbaste och mest effektiva lösningen att hitta, hantera och betala för parkering på distans. Med fler än 220 anställa över hela världen har EasyPark oöverträffad täckning av miljontals on-street parkeringar i 700 städer i 11 länder i Europa kompletterat med över 100 kommersiella off-street parkeringsavtal. EasyPark tillhandahåller även digitala tjänster som gör det möjligt för städer att förbättra trafikflöde och minska trängsel och samtidigt maximera beläggningsgraden för privata parkeringsoperatörer. De tjänster EasyPark tillhandahåller samverkar i harmoni för att skapa mer hållbara, kostnadseffektiva och på sikt smartare städer.

  I samband med Verdane Capitals och övriga ägares försäljning av EasyPark till Vitruvian Partners har Verdane Capital genomfört en återinvestering och kvarstår substantiell ägare i EasyPark. Transaktionen genomfördes den 8 mars 2018.

  Delphi har biträtt Verdane Capital och övriga ägare i transaktionen med ett team huvudsakligen bestående av David Aversten (Managing Partner), Michael Juhlin (Partner), Elisabeth Eklund (Partner), Hannah Gröndahl (Senior Associate), Glenn Nyström (Senior Associate), Karin Roberts (Senior Associate) och Christoffer Malmström (Associate).

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi har biträtt Momentum Group vid förvärv av Reklamproffsen

  2018-03-22

  Momentum Group har förvärvat 70 procent av aktierna i Reklamproffsen, en av de ledande återförsäljarna av produktmedia innefattande yrkeskläder och profilkläder i Örebro med omnejd. Vid förvärvet agerade Advokatfirman Delphi legal rådgivare åt Momentum Group.

  Reklamproffsen är en av Örebros största återförsäljare inom yrkeskläder och profilkläder med hög kompetens inom företagsprofilering. Reklamproffsen har en yrkesbutik och utställning i Örebro. Kunderna utgörs främst av industri- och serviceföretag och en betydande andel av försäljningen sker via kundunika webbshoppar.

  Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

  Delphis transaktionsteam bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg samt Matilda Karlsson, biträdande jurist. 

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi biträder AddLife Development AB vid förvärv av Ossano Scandinavia AB

  2018-03-08

  Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife Development AB vid förvärv av Ossano Scandinavia AB. Ossano Scandinavia AB är en nischleverantör som säljer och marknadsför produkter inom ortopedi. 

  Bolaget erbjuder både instrument och förbrukningsprodukter inom framförallt rygg- och höftkirurgi samt utrustning och förbrukningsprodukter till operationsrummet. Förvärvet avser att komplettera AddLifes nuvarande produktutbud, och tillträde skedde den 23 februari 2018.

  För ytterligare information, se AddLifes pressmeddelande klicka här

  Delphis team bestod av Fredrik Mörner (ansvarig partner), Rickard Isacson och Sophie Leifland.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi biträder Solid Park AB vid förvärv av Office IT-Partner i Västerås

  2018-02-28

  Advokatfirman Delphi biträder Solid Park AB vid förvärv av Office IT-Partner i Västerås från dess nuvarande ägare. Genom förvärvet blir Solid Park den största lokala IT-leverantören i Västmanland.

  Förvärvet ligger i linje med Solid Parks ambition att vara det självklara valet av IT-leverantör för företag i regionen. Totalt förväntas Solid Park omsätta ca 240 MSEK under 2018.

  För ytterligare information, se Solid Parks pressmeddelande, klicka här

  Delphis team bestod av Michael Juhlin (ansvarig partner), Rickard Isacson och Carl Sundberg.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi at MIPIM 2018

  2018-02-21

  Delphi will attend MIPIM 2018 during 13-16 March - the world’s premier property expo in Cannes, France. With over 24,200 participants and 3,100 exhibiting companies, MIPIM is the world’s leading property market and gathers the most influential international property players from the office, residential, retail, healthcare, sport, logistics and industrial sectors for 4 days of networking, learning and transaction.


  Delphi’s property team is on site - let’s get in touch!

   

  Stockholm

  Nina Persson
  Partner / Advokat
  +46 709 25 25 02
  nina.persson@delphi.se

   

  Gothenburg

  Anders Hulegårdh
  Partner / Advokat
  +46 709 25 26 04
  anders.hulegardh@delphi.se

 • Delphi vinner fastighetsmål

  2018-02-20

  Det är inte alltid lätt att på ett tydligt sätt visa vilken nytta anlitandet av rätt ombud gör. Sällan finns möjligheten att jämföra utfallet med vad som hade blivit utfallet med annat eller inget juridiskt biträde. Nu ges dock tillfälle att direkt jämföra två ärenden med precis samma omständigheter men med olika utgång.

  En grupp om 89 fastighetsägare har överklagat ett bygglov och förlorat i länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och sedan också nekats prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Detta ledde till att byggaren inledde entreprenaden med sprängningsarbeten. Totalt har 111 personer klagat på bygglovet, och på grund av länsstyrelsens hantering av målet prövades bygglovsfrågan i två parallella processer i länsstyrelsen och senare i mark- och miljödomstolen. Detta är ovanligt. Advokatfirman Delphi företrädde berörda i den senare gruppen fastighetsägare som klagade på bygglovet. Även Delphis klienter förlorade samma frågeställning i länsstyrelsen men vann i mark- och miljödomstolen. Vidare stoppade Delphis klienter bygget genom så kallad inhibition. Det har inneburit att pågående byggarbeten avbrutits av domstolen mitt i sprängningsarbetena i avvaktan på dom. De två klagandegrupperna hade exakt samma förutsättningar, men endast den ena vann framgång. Att anlita rätt ombud gör skillnad.

  Vi tackar också lantmätaren Johan Tibell som varit sakkunnig i målet. Advokatfirman Delphis team bestod av Anders Hulegårdh, Anton Melander och Elin Törnroth.

  Stäng