Föredrag

Vi anordnar löpande föredrag med intressanta teman, både externt och runt om på våra olika kontor. Här hittar du mer information och har möjlighet att anmäla intresse att delta.

Aktuella Föredrag

 • Konsultansvaret

  2017-11-23 / Göteborg

  Tekniska konsulter har ofta nyckelroller i byggprojekt. De tar fram handlingar och gör utredningar som kan ha avgörande betydelse för slutproduktens utformning. Därmed är konsulterna också exponerade för en stor risk. En felberäkning kan få stora konsekvenser och leda till att betydande skadeståndsanspråk riktas mot konsulten.

  Tekniska konsulter har ofta nyckelroller i byggprojekt. De tar fram handlingar och gör utredningar som kan ha avgörande betydelse för slutproduktens utformning. Därmed är konsulterna också exponerade för en stor risk. En felberäkning kan få stora konsekvenser och leda till att betydande skadeståndsanspråk riktas mot konsulten. 

  Det juridiska ansvaret för tekniska konsulter är inte helt klarlagt. Det är i flera avseenden gemensamt för de flesta som sysslar med rådgivning och information. För att kunna bedöma ansvaret krävs därför i många fall en jämförelse med andra yrkesutövares ansvar. Hur hög är t.ex. den tröskel som ska överskridas för att ett agerande ska anses som vårdslöst? Och vad ligger egentligen i begreppen bristande omsorg och bristande fackmässighet?

  Välkommen till detta frukostseminarium där Carl Skårman och Daniel Orrö från Delphis entreprenadgrupp går igenom under vilka förutsättningar konsultansvar kan aktualiseras och hur man som konsult bäst skyddar sig. Seminariet kommer att kretsa kring regleringen i ABK 09 och göra vissa nedslag i aktuella avgöranden från Högsta domstolen.

  DATUM: 

  Torsdag 23 november 2017.

  Frukost serveras från 07.30. Föreläsning 08.00–09.15.

  PLATS: 

  Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg. 

  ANMÄLAN: 

  Vänligen anmäl dig senast den 20 november 2017.

  OBS: Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt.

  Till anmälan >>

  KONTAKT: 

  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail till frukost@delphi.se

  Välkommen till Delphi!