Föredrag

Vi anordnar löpande föredrag med intressanta teman, både externt och runt om på våra olika kontor. Här hittar du mer information och har möjlighet att anmäla intresse att delta.

Aktuella Föredrag

 • Borgeby Fältdagar (externt): Vatten inom lantbruket - resurs eller belastning?

  2017-06-29 / Borgeby Fältdagar 28-29 juni

  Delphis jurist och specialist Jonas Månsson kommer under Borgeby Fältdagar att tala om vatten inom lantbruket. Seminariet kommer särskilt att belysa de legala förutsättningarna för att utnyttja vattenresursen inom fastigheten till bevattning men även ta upp problemställningar kring kvittblivning av dräneringsvatten. Ämnet avhandlar såväl bevattnings- som markavvattningsfrågor.

  Delphis jurist och specialist Jonas Månsson kommer under Borgeby Fältdagar att tala om vatten inom lantbruket. Seminariet kommer särskilt att belysa de legala förutsättningarna för att utnyttja vattenresursen inom fastigheten men även ta upp problemställningar kring kvittblivning av dräneringsvatten. Ämnet avhandlar såväl bevattnings- som markavvattningsfrågor.

  På Borgeby Fältdagar träffas de som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning. Mässan startade 1999 och är idag den naturliga mötesplatsen för den professionella lantbrukaren. Varje år under två dagar sista veckan i juni möts över 380 svenska och internationella utställare och uppåt 20 000 besökare. Delphi är den enda advokatbyrån på plats under Borgeby Fältdagar den 28-29 juni. 

  DATUM OCH TID:
  Torsdag den 29 juni, kl. 14:00

  PLATS:
  Borgeby Fältdagar

  Läs mer om Borgeby Fältdagar och anmäl dig här

 • Frukostseminarium Malmö: Ändringar i upphandlade avtal – vad gäller?

  2018-06-01 /

  Ibland kan det kännas nödvändigt att behöva genomföra vissa ändringar i ett upphandlat avtal, men det kan vara svårt att veta vilka ändringar som är tillåtna. Huvudregeln är att upphandlade kontrakt och ramavtal inte får ändras utan att det genomförs en ny upphandling. Genom de nya reglerna, som infördes den 1 januari 2017, finns de numera uttryckliga undantag från denna huvudregel. Hur dessa undantag ska hanteras i praktiken kan vara svårhanterligt och om ändringarna skulle visa sig strida mot LOU så kan det få långtgående konsekvenser både för den upphandlande myndigheten och leverantören.

  Under den här morgonen kommer Tomas Eliasson, Christian Härdgård och My Becher presentera vilka ändringar som är tillåtna att göra, diskutera hur ändringar kan hanteras i praktiken samt redogöra för relevant praxis.

  Välkomna till Delphi!  

  DATUM: Fredagen den 1 juni 2018. Frukost serveras från 07.30. Seminarium 08.00–09.00. 

  PLATS: Advokatfirman Delphi, Stora Nygatan 64, Malmö.

  ANMÄLAN: Vänligen anmäl dig senast måndag den 28 maj 2018. Här kan du anmäla dig.

  OBS: Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt, men om du är anmäld och får förhinder ber vi dig att avanmäla dig snarast möjligt.

 • Externt: Hearing - Nu ska upphandlingsreglerna förenklas och antalet överprövningar minskas

  2018-06-18 /

  Måndagen den 18 juni delges resultatet från den rykande färska upphandlingsutredningen direkt från regeringens särskilda utredare. Varav en är Anna Ulfsdotter Forssell Partner på Delphi.

  Under hearingen presenterar utredare och sekreterare utredningens slutsatser. En panel av experter kommenterar, gör invändningar och analyserar slutsatserna. 

  Läs mer om hearingen här.

 • Externt: The women Leaders in Life Sciences Law conference 19-20 of June

  2018-06-19 /

  The 19-20 of June The women Leaders in Life Sciences Law will be held in Amstedam.

  The 19-20 of June The women Leaders in Life Sciences Law will be held in Amstedam.

  It is a clear business imperative that life sciences companies, and the law firms representing them, must attract and retain female talent. This conference will  provide a forum for candid discussion of gender stereotypes and other implicit obstacles to advancement for women working  in Life Science law and professional development.

  Elisabeth Eklund, Partner at Delphi will be speaking during the conference.

  Read more about the conference here

Tidigare Föredrag